Home / Pranešimai / Triumų švarumo inspekcija

Triumų švarumo inspekcija

Prieš pakrovimą, triumai turi būti apžiūrimi ir įvertinami ar nėra potencialių defektų tokių kaip: surudijimas, vabzdžių buvimas, tepalų nutekėjimas ir vandens buvimas. Triumai turi būti švarūs, sausi ir paruošti krovinio priėmimui, prieš pradedant krovimo procesą. Dažniausiai visos suinteruosotos šalys atlieka savo patikrinimus prieš krovimą, bei krovimo metu. Kai triumų švarumas yra patvirtintas yra išduodamas atitikties sertifikatas.